Vergoeding – Fysio ProMotion – Doetinchem

Vergoeding

Vergoeding

Fysio ProMotion is vrij en direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat u bij ons zonder verwijsbrief van uw huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts een afspraak kunt maken. Wanneer u door uw medisch specialist naar ons bent doorverwezen is een verwijsbrief of machtiging wel nodig.

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de vergoeding van uw behandeling. Kijkt u wel even in uw verzekeringspolis naar het aantal behandelingen dat uw zorgverzekeraar per kalenderjaar vergoedt. Indien u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie ondersteunen wij u graag in de richting naar uw zorgverzekeraar.

Voor niet-verzekerden hanteren wij de volgende tarieven:

PRESTATIEBESCHRIJVING TARIEF
Zitting fysiotherapie € 32,50
Zitting fysiotherapie aan huis van patiënt € 45,00
Zitting fysiotherapie in inrichting waar patiënt verblijft € 45,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen € 32,50
 Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen € 22,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen € 20,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van 5 t/m 10 personen € 17,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek, incl. rapportage € 55,00
Lange zitting bij complexe en of meervoudige zorgvragen € 40,00
Screening € 12,50
Intake en onderzoek na screening € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Eenvoudige korte rapporten € 52,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 93,29
Fysio FitheidScan € 40,00
Telefonische zitting € 12,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen Variabel*
Niet nagekomen afspraak € 24,50

 

* Buiten de behandeling om worden kosten voor verband- en hulpmiddelen doorberekend aan de cliënt. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het type verband- en/of hulpmiddel(en).

Bovenstaande tarieven zijn incl. BTW
Tarieven en voorwaarden per 01-01-2022

 

Annuleren van een afspraak
Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt getracht in de voor u gereserveerde tijd een andere cliënt te plannen. Wanneer dit niet lukt, zijn wij genoodzaakt het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Uw zorgverzekeraar zal deze niet aan u vergoeden.