Missie en Visie – Fysio ProMotion – Doetinchem

Missie en Visie

Missie en Visie

Missie


Fysio ProMotion streeft naar een adequate en persoonsgerichte zorgverlening voor mensen met klachten en/of beperkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat. Hiermee wordt een evidence-based en gedragsmatige zorgverlening bedoeld waarbij de hulpvraag van de cliënt centraal staat en deze mede verantwoordelijk wordt geacht voor het behandelingsresultaat door middel van een actieve participatie tijdens de behandeling.
Als trendsetter binnen de fysiotherapie speelt Fysio ProMotion sterk in op de wensen van onze cliënten. Bij ons staat de cliënt dan ook centraal. Zo is de praktijk vrij en direct toegankelijk, vindt de eerste behandeling gegarandeerd binnen 48 uur na aanmelding plaats en worden ruime openingstijden gehanteerd. Daarnaast bieden wij onze cliënten na afloop van het behandeltraject een gratis Fysiek Belastbaarheid Onderzoek aan om terugval van klachten te voorkomen.

Fysio ProMotion speelt een vooruitstrevende rol dankzij onze nauwe samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen met als doel een optimale zorg rondom de cliënt te realiseren.

Visie


ProMotion betekent letterlijk ‘bevorderen van beweging’ en de fysiotherapeut is ‘de specialist in bewegen’. Tijdens een uitgebreide intake wordt eerst de klacht in kaart gebracht en de oorzaak vastgesteld waardoor iemand belemmert wordt in het lichamelijk functioneren. Vervolgens wordt samen met de cliënt een plan van aanpak opgesteld waarin actieve revalidatie doorgaans een belangrijke rol speelt.

Bewegingstherapie is voor vrijwel alle aandoeningen bewezen effectief. De mens is nu eenmaal gebouwd om te bewegen en veelal komen klachten voort uit onvoldoende of verkeerd bewegen. Daarnaast hebben ook gedrag en leefstijl van de mens een belangrijke invloed in het ontstaan en instandhouden van klachten. Onze cliënten worden ook hierin professioneel begeleidt.

Na afloop van het behandeltraject bieden wij onze cliënten kostenloos een Fysiek Belastbaarheid Onderzoek (FBO) aan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek volgt een rapport met een persoonlijk advies om terugval van klachten te voorkomen en worden aanbevelingen gedaan voor een actieve leefstijl.